Εμβαδό Επιφανειών

Εμβαδό Επιφανειών

Το εμβαδό είναι ένα χαρακτηριστικό μέγεθος των επιφανειών. Όταν μία επιφάνεια είναι επίπεδη και έχει συγκεκριμένο απλό σχήμα ο υπολογισμός του εμβαδού της είναι απλός.

Εικόνα 1. Τετράγωνο πλευράς α, παραλληλόγραμμο με πλευρές α και β, τρίγωνο με πλευρά βάσης β και ύψος υ, κύκλος με ακτίνα r.

Για παράδειγμα,

Τετράγωνο

Εμβαδό = α ∙ α = α2

Παραλληλόγραμμο

Εμβαδό = α ∙ β

Τρίγωνο

Εμβαδό = β·υ2

Κύκλος

Εμβαδό = π·r2

Η μονάδα μέτρησης του εμβαδού είναι το 1 m2 και είναι ίσο με το εμβαδό ενός τετραγώνου που έχει πλευρά μήκους α = 1 m.

Εμβαδό = α ∙ α = 1 m ∙ 1 m = 1 m2

Μετατροπές υποπολλαπλάσιων και πολλαπλάσιων της μονάδας του εμβαδού

1 km2 = 1 km ∙ km = 103 m ∙ 103 m = 106 m2

1 dm2 = 1 dm ∙ dm = 10-1 m ∙ 10-1 m = 10-2 m2, επομένως 1 m2 = 100 dm2

1 cm2 = 1 cm ∙ cm = 10-2 m ∙ 10-2 m = 10-4 m2, επομένως 1 m2 = 104 cm2 = 10.000 cm2

1 mm2 = 1 mm ∙ mm = 10-3 m ∙ 10-3 m = 10-6 m2, επομένως 1 m2 = 106 mm2 = 1.000.000 mm2

1000 m2 = 1 στρέμμα

10 στρέμματα = 1 hectare ή 1 ha