Όγκος

Όγκος

Ο όγκος είναι ένα χαρακτηριστικό μέγεθος των σωμάτων, στερεών υγρών και αερίων. Όταν ένα σώμα έχει συγκεκριμένο απλό σχήμα ο υπολογισμός του όγκου του είναι απλός.

Εικόνα 1. Διάφορα στερεά σώματα όπως ο κύβος (ανοιχτό πράσινο χρώμα), το παραλληλεπίπεδο (ανοιχτό μωβ χρώμα), ο κύλινδρος (μπλε χρώμα) και η σφαίρα (σκούρο πράσινο χρώμα).

Για παράδειγμα,

Κύβος ακμής α

Όγκος  = α ∙ α ∙ α = α3

Παραλληλεπίπεδο με πλευρές βάσης α, β και ύψος υ

Όγκος  = α ∙ β ∙ υ

Κύλινδρος με ακτίνα κυκλικής βάσης r και ύψος υ

Όγκος  = π ∙ r2 ∙ υ

Σφαίρα ακτίνας r

Όγκος = 43·π·r3

H μονάδα μέτρησης του όγκου είναι το 1 m3 (ένα κυβικό μέτρο) και είναι ίσο με τον όγκο ενός κύβου που έχει ακμή μήκους α = 1 m.

Εμβαδό = α ∙ α ∙ α = 1 m ∙ 1 m ∙ 1 m  = 1 m3

Μετατροπές υποπολλαπλάσιων και πολλαπλάσιων της μονάδας του όγκου

1 km3 = 1 km ∙ km ∙ km = 103 m ∙ 103 m ∙ 103 m = 109 m

1 dm3 = 1 dm ∙ dm ∙ dm = 10-1 m ∙ 10-1 m ∙ 10-1 m = 10-3 m3, επομένως 1 m3 = 1000 dm3

1 dm3 = 1 L ή 1 ℓt (λίτρο)

Επομένως

1 L = 10-3 m3

1 m3 = 1000 L

1 cm3 = 1 cm ∙ cm ∙ cm = 10-2 m ∙ 10-2 m ∙ 10-2 m = 10-6 m3, επομένως 1 m3 = 106 cm3

1 cm3 = 10-6 m3 = 10-3 ∙ 10-3 m3 = 10-3 L = 1 mL, επομένως 1 L = 1000 mL

1 mm3 = 1 mm ∙ mm ∙ mm = 10-3 m ∙ 10-3 m ∙ 10-3 m = 10-9 m3, επομένως 1 m3 = 109 mm3