Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων S.I.

Οι Εφτά θεμελιώθεις μονάδες 1 m : είναι η απόσταση που διανύει το φως στη διάρκεια 1/299.792.458 του δευτερολέπτου. 1 kg : είναι η μάζα του πρότυπου κυλίνδρου πλατίνας – ιριδίου που φυλάσσεται στο Διεθνές Γραφείο Μέτρων και Σταθμών στις Σέβρες της Γαλλίας (Εικ.1). 1 s : είναι η χρονική…

Εισαγωγικές Έννοιες – Φυσικά Μεγέθη

Φυσικά Φαινόμενα Τα φυσικά φαινόμενα είναι διεργασίες και μεταβολές που συμβαίνουν στη φύση και μπορούν να παρατηρηθούν με τις αισθήσεις μας ή με κάποια όργανα. Παραδείγματα φυσικών φαινομένων αποτελούν η φαινόμενη κίνηση του Ήλιου στον ουράνιο θόλο, το ουράνιο τόξο, ο σχηματισμός αλλά και το λιώσιμο των πάγων στις πολικές…