Μεταβολή και Ρυθμός Μεταβολής

Η Μεταβολή ενός Φυσικού Μεγέθους Πολλές φορές η τιμή ενός φυσικού μεγέθους, το οποίο για παράδειγμα θα μπορούσε να συμβολίζεται με το γράμμα Φ, αλλάζει διαρκώς. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε πόσο άλλαξε η τιμή του φυσικού μεγέθους Φ, δηλαδή πόση ήταν η μεταβολή του,…

Όγκος

Ο όγκος είναι ένα χαρακτηριστικό μέγεθος των σωμάτων, στερεών υγρών και αερίων. Όταν ένα σώμα έχει συγκεκριμένο απλό σχήμα ο υπολογισμός του όγκου του είναι απλός. [caption id="attachment_387" align="aligncenter" width="300"] Εικόνα 1. Διάφορα στερεά σώματα όπως ο κύβος (ανοιχτό πράσινο χρώμα), το παραλληλεπίπεδο (ανοιχτό μωβ χρώμα), ο κύλινδρος (μπλε χρώμα)…
1 2 3