Εμβαδό Επιφανειών

Το εμβαδό είναι ένα χαρακτηριστικό μέγεθος των επιφανειών. Όταν μία επιφάνεια είναι επίπεδη και έχει συγκεκριμένο απλό σχήμα ο υπολογισμός του εμβαδού της είναι απλός. [caption id="attachment_376" align="aligncenter" width="455"] Εικόνα 1. Τετράγωνο πλευράς α, παραλληλόγραμμο με πλευρές α και β, τρίγωνο με πλευρά βάσης β και ύψος υ, κύκλος με…

Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων S.I.

Οι Εφτά θεμελιώθεις μονάδες 1 m : είναι η απόσταση που διανύει το φως στη διάρκεια 1/299.792.458 του δευτερολέπτου. 1 kg : είναι η μάζα του πρότυπου κυλίνδρου πλατίνας – ιριδίου που φυλάσσεται στο Διεθνές Γραφείο Μέτρων και Σταθμών στις Σέβρες της Γαλλίας (Εικ.1). 1 s : είναι η χρονική…