Εισαγωγικές Έννοιες – Φυσικά Μεγέθη

Φυσικά Φαινόμενα Τα φυσικά φαινόμενα είναι διεργασίες και μεταβολές που συμβαίνουν στη φύση και μπορούν να παρατηρηθούν με τις αισθήσεις μας ή με κάποια όργανα. Παραδείγματα φυσικών φαινομένων αποτελούν η φαινόμενη κίνηση του Ήλιου στον ουράνιο θόλο, το ουράνιο τόξο, ο σχηματισμός αλλά και το λιώσιμο των πάγων στις πολικές…