Πρόχειρες Σημειώσεις Μετεωρολογίας

Χούσος Ε. Ηλίας (2015)

Περιγραφή

Οι σημειώσεις αφορούν την ύλη που διδάχτηκε στα μαθήματα «Μετεωρολογία Ροή» και «Μετεωρολογία Σώματα» του Τομέα Φυσικών Επιστημών της Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης http://moodle.sse.gr.
Oι σημειώσεις περιέχουν σύντομη εισαγωγή και ιστορική αναδρομή της επιστήμης της Μετεωρολογίας, καθώς και ενότητες στις οποίες αναπτύσσονται οι έννοιες της δομής της ατμόσφαιρας, της ηλιακής ακτινοβολίας, του ενεργειακού ισοζυγίου γης – ατμόσφαιρας, του φαινομένου του θερμοκηπίου, της θερμοκρασίας του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, της ατμοσφαιρική πίεσης, του ανέμου, των υδρατμών στην ατμόσφαιρα, των νεφών, των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων, των αερίων μαζών, των μετώπων, των υφέσεων και των καταιγίδων.